Stručno usavršavanje
S novim tehnologijama
Kvalitetna usluga
043 / 222-222, 043 / 550-505
Dugogodišnje iskustvo
U geodetskim poslovima

Geodetski ured METRA d.o.o.

Geodetski Ured Metra osnovan je 21. studenog 2005. godine. U našem Uredu trenutno je zaposleno 13 djelatnika, od čega 4 ovlaštena inženjera geodezije, 3 geodetska tehničara, 2 građevinska tehničara, 1 informatičar, 1 knjigovođa i 1 spremačica. Ured je opremljen najnovijim instrumentarijem za mjerenje te potrebnim hardverom i softverom za obradu podataka mjerenja. Fleksibilnost našeg tima, terenskih ekipa i uredskih djelatnika omogućuje savladavanje najšireg spektra stručnih zadataka i brzu implementaciju novih tehnologija. Kvalitetni ljudski resursi mladih stručnjaka i tehnološka opremljenost omogućuju konkurentan rad na zadovoljstvo naručitelja naših usluga i proizvoda.

Katastarske izmjere općina

Prikupljanje i obrada svih potrebnih podataka u svrhu osnivanja katastarskih čestica, evidentiranja zgrada, posebnih pravnih režima na zemljištu i načina uporabe zemljišta te izrade katastarskog operata katastra nekretnina.

Etažiranje

Obiteljskih kuća, stambeno-poslovnih zgrada, zemljišta, povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora

Snimanje iz zraka

Izrada digitalnog orto-foto modela terena u visokoj razlučivosti letjelicama: Sensefly Ebee Plus i Phantom 4 Advanced - DJI

REFERENTNI PROJEKTI

Prikaz većih projekata u kojima je sudjelovala naša tvrtka METRA d.o.o.

Geotermalna elektrana „VELIKA 1“ snage 10MWel
Geotermalna elektrana „VELIKA 1“ snage 10MWel

Investitor: GEOEN d.o.o. za energetiku i graditeljstvo, Gajeva ulica 59, Zagreb
Lokacija: Ciglena
Geodetski radovi tijekom izgradnje elektrane

Katastarska izmjera grada Garešnice
Katastarska izmjera grada Garešnice

Investitor: Grad Garešnica
Dio katastarske općine Garešnica.
Prikupljanje i obrada podataka o nekretninama, izrada elaborata katastarske izmjere, predočavanje podataka o nekretninama iz elaborata katastarske izmjere

Sustav odvodnje Zabok - Zlatar
Sustav odvodnje Zabok - Zlatar

Snimanja situacija za potrebe projektiranja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda - sustav odvodnje Zabok - Zlatar.
Ukupne duljine cca 300 km i izrada elaborata nepotpunog izvlaštenja

Katastarska izmjera općine Zrinski Topolovac
Katastarska izmjera općine Zrinski Topolovac

Izvoditelji: METRA d.o.o. iz Bjelovara i GEOCONSULT-MTM d.o.o. iz Đurđevca
Dio katastarske općine Zrinski Topolovac.
Prikupljanje i obrada podataka o nekretninama, izrada elaborata katastarske izmjere, predočavanje podataka o nekretninama iz elaborata katastarske izmjere

NAŠE USLUGE

Obavljamo sve vrste geodetskih poslova (upis objekata u katastar i zemljišnu knjigu, izradu geodetskog projekta, parcelaciju zemljišta, geodetske situacijske nacrte izgrađenih građevina, iskolčenja objekata i obnova međa, etažiranje zgrada i raznih vrsta geodetskih podloga, geodetsko snimanje vodova, identifikacija čestica i nekretnina, usklađivanje katastra i gruntovnice) u suradnji s arhitektonskim i građevinskim uredima pružamo usluge izrade kompletne dokumentacije za izgradnju novih objekata.

PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ (EFRR)

Ulaganje u IKT opremu s ciljem digitalizacije poslovanja geodetskog ureda METRA d.o.o.

PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ (EFRR)

Obratite nam se s povjerenjem

Posjetite nas u našim uredima:
ured 1 - Ferde Rusana 2A, Bjelovar
tel: +385 43 222-222
ured 2 - Trg Hrvatskog Sokola 6A, Bjelovar
tel: +385 43 550-505

INSTRUMENTARIJ

Instrumenti koje trenutno koristimo u našem uredu