geo11Etažiranje je postupak kojim uspostavljate vlasništvo nad točno određenim dijelom zgrade, tj. nad Vašim stanom i njemu pripadajućih dijelova. Uspostavljeno vlasništvo možete upisati u zemljišne knjige.
Ukoliko ste vlasnik stana u nekoj zgradi koja nije etažirana, Vi ste ustvari vlasnik jednog nedefiniranog dijela te zgrade.
Kao suvlasniku zgrade (tj. vlasniku stana) pripada Vam udio u zajedničkim prostorijama zgrade (podrumski dio, garaža, tavanski dio zgrade) i dio zemljišta na kojem je izgrađena zgrada u kojoj se nalazi Vaš stan.

Ukoliko ne etažirate svoj stan, neće biti potpuno jasno koji je dio zgrade u Vašem vlasništvu.
Zbog čega je potrebno etažirati stan?

Jedini pravni dokaz o tome da ste Vi vlasnik stana, poslovnog prostora ili neke druge nekretnine je izvadak iz zemljišnih knjiga, tj. gruntovnice.

Stanovi, garaže, poslovni prostori i sl. ne mogu se upisati u zemljišnu knjigu dok zgrada nije etažirana.
Ako ste vlasnik stana u zgradi koja nije etažirana, postoji mogućnost da je Vaša dokumentacija o vlasništvu dostupna u tzv. knjizi položenih ugovora.

Ukoliko provedete postupak etažiranja, moći ćete provesti sljedeće radnje:

  • dobivanje hipotekarnog kredita
  • kupnju, odnosno prodaju nekretnina
  • diobu obiteljskih nekretnina
  • ostavinsku diobu
  • utvrđivanje udjela pojedinih suvlasnika u troškovima upravljanja i održavanja objekta

Što sve možete etažirati?
Etažirati možete obiteljske kuće sa 2 i više stanova, kao i veće ili velike zgrade sa stotinama stanova.
Postupak etažiranja možete provesti nad svim posebnim cjelinama u zgradi:

  • stanovi
  • poslovni prostori
  • garaže
  • parkirna mjesta
  • kao i pripadajući dijelovi tim posebnim cjelinama (otvoreni balkoni, terase, podrumske ili tavanske prostorije, kućni vrtovi i ostalo)

Sve navedene cjeline možete upisati u zemljišne knjige (uknjižiti) kao svoje vlasništvo.
Od čega se sastoji elaborat etažiranja?

Na Vaš zahtjev ovlaštene osobe će Vam napraviti potreban elaborat koji mora imati sljedeće elemente:

– tabelarni prikaz vrste i veličine prostora
– tabelarni prikaz vlasništva posebnih i zajedničkih dijelova zgrade
– prijedlog razdiobe posebnih i zajedničkih dijelova zgrade
– prijedlog razdiobe građevinskog zemljišta predmetne nekretnine s obzirom na udjele u vlasništvu na posebnim dijelovima nekretnine
– grafički dio elaborata s označavanjem pojedinih posebnih dijelova nekretnine te vlasništva na pojedinom dijelu nekretnine, te
– prijedlog upisa u zemljišne knjige