Stručno usavršavanje
S novim tehnologijama
Kvalitetna usluga
043 / 222-222, 043 / 550-505
Dugogodišnje iskustvo
U geodetskim poslovima

Geodetski ured METRA d.o.o.

Geodetski Ured Metra osnovan je 21. studenog 2005. godine. U našem Uredu trenutno je zaposleno 13 djelatnika, od čega 4 ovlaštena inženjera geodezije, 3 geodetska tehničara, 2 građevinska tehničara, 1 informatičar, 1 knjigovođa i 1 spremačica. Ured je opremljen najnovijim instrumentarijem za mjerenje te potrebnim hardverom i softverom za obradu podataka mjerenja. Fleksibilnost našeg tima, terenskih ekipa i uredskih djelatnika omogućuje savladavanje najšireg spektra stručnih zadataka i brzu implementaciju novih tehnologija. Kvalitetni ljudski resursi mladih stručnjaka i tehnološka opremljenost omogućuju konkurentan rad na zadovoljstvo naručitelja naših usluga i proizvoda.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Etažiranje

Obiteljskih kuća, stambeno-poslovnih zgrada, zemljišta, povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora

Snimanje iz zraka

Izrada digitalnog orto-foto modela terena u visokoj razlučivosti letjelicama: Sensefly Ebee Plus i Phantom 4 Advanced - DJI

REFERENTNI PROJEKTI

Prikaz većih projekata u kojima je sudjelovala naša tvrtka METRA d.o.o.

Geotermalna elektrana „VELIKA 1“ snage 10MWel
Geotermalna elektrana „VELIKA 1“ snage 10MWel

Investitor: GEOEN d.o.o. za energetiku i graditeljstvo, Gajeva ulica 59, Zagreb
Lokacija: Ciglena
Geodetski radovi tijekom izgradnje elektrane

Katastarska izmjera grada Garešnice
Katastarska izmjera grada Garešnice

Investitor: Grad Garešnica
Dio katastarske općine Garešnica.
Prikupljanje i obrada podataka o nekretninama, izrada elaborata katastarske izmjere, predočavanje podataka o nekretninama iz elaborata katastarske izmjere

Sustav odvodnje Zabok - Zlatar
Sustav odvodnje Zabok - Zlatar

Snimanja situacija za potrebe projektiranja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda - sustav odvodnje Zabok - Zlatar.
Ukupne duljine cca 300 km i izrada elaborata nepotpunog izvlaštenja

Sales Forecasting
Sales Forecasting

Lorem ipsum dolor sit amet, sit sit consectetuer, etiam metus arcu ultrices eros, nam gravida et dapibus.

NAŠE USLUGE

Obavljamo sve vrste geodetskih poslova (upis objekata u katastar i zemljišnu knjigu, izradu geodetskog projekta, parcelaciju zemljišta, geodetske situacijske nacrte izgrađenih građevina, iskolčenja objekata i obnova međa, etažiranje zgrada i raznih vrsta geodetskih podloga, geodetsko snimanje vodova, identifikacija čestica i nekretnina, usklađivanje katastra i gruntovnice) u suradnji s arhitektonskim i građevinskim uredima pružamo usluge izrade kompletne dokumentacije za izgradnju novih objekata.

PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ (EFRR)

Ulaganje u IKT opremu s ciljem digitalizacije poslovanja geodetskog ureda METRA d.o.o.

PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ (EFRR)

Obratite nam se s povjerenjem

Posjetite nas u našim uredima:
ured 1 - Ferde Rusana 2A, Bjelovar
tel: +385 43 222-222
ured 2 - Trg Hrvatskog Sokola 6A, Bjelovar
tel: +385 43 550-505

INSTRUMENTARIJ

Stay updated with the latest news by reading our articles written by content writers in the industry.