Archives 2013

Legalizacija objekata i bespravne gradnje

legalizacija-2Vlada RH donijela je novi Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, popularno zvanim Zakon o legalizaciji objekata. Brzo, efikasno i kvalitetno obavljamo legalizacije svih vrsta objekata uz vrlo pristupačne cijene na području gotovo cijele Republike Hrvatske. Izrađujemo projektnu i geodetsku dokumentaciju za legalizaciju bespravno izgrađenih, ili dograđenih objekata. Krajnji rok za legalizaciju bespravno sagrađenih, ili nadograđenih objekata je 30.06.2013. tj. datum ulaska Hrvatske u EU. Iskoristite priliku prije tog vremena!

Prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama iz 2012. godine, legalizirati se mogu svi objekti koji su bez akta kojim se odobrava gradnja izgrađeni, dograđeni, ili je gradnja započeta između 15. 02. 1968. i 21. 06. 2011., uz određene uvjete koje Zakon o legalizaciji objekata predviđa.

Postupak legalizacije pogledajte ovdje:

Plakat Legalizacija (620.1 KiB, 1266 downloads)