Archives 2021

Ulaganje u IKT opremu s ciljem digitalizacije poslovanja geodetskog ureda METRA d.o.o.

Naziv projekta: Ulaganje u IKT opremu s ciljem digitalizacije poslovanja geodetskog ureda METRA d.o.o.

Šifra ugovora: KK.03.2.1.19.0508

 

Kratki opis projekta:

Geodetski posao obavlja se do 80% na terenu za što nam je nužna informatička oprema i kvalitetni programi za snimanje i obradu podloga prema digitaliziranom katastarskom planu, zemljišno knjižnim izvadcima i PGP podlogama koje prethode bilo kakvom projektiranju izgradnje, sanacije ili legalizacije. Kako je katastar digitaliziran, zemljišno-knjižni odjel također, ortofoto digitalni zapisi dostupni online, iz svega proizlazi važnost digitalizacije geodetskih ureda, radi brzine obrade podataka, preciznosti mjerenja i kvalitete izrade elaborata. IKT oprema je stoga izuzetno važna kao osnovno sredstvo za rad, bez koje kvaliteta rada ne bi bila na zavidnoj razini a mogućnost pogrešaka smanjena na minimum. Iako smo opremljeni računalima i licenciranim programima, jedini način da obavljamo kvalitetniji, brži i precizniji posao na terenu je korištenje novih programskih rješenja za što je nužno osigurati adekvatnu opremu – hardware. Instalacijom i puštanjem u rad novog mrežnog sustava upravljanja podacima omogućavamo unapređenje poslovanja i standardiziranje procesa unutar poduzeća. Također osiguravamo jedinstvenu bazu podataka internim data sustavom unutar instaliranog servera koja će omogućiti veću produktivnost rada i bržu komunikaciju prilikom dohvata podataka u jedinici vremena. Iz navedenog razloga predloženi projekt ima izuzetno važnu ulogu u daljnjem rastu i razvoju poduzeća.

 

Sažetak projekta:

Uvođenje digitalizacije i novog mrežnog IT sustava unaprijedit će poslovne procese u poslovanju tvrtke Metra d.o.o., te doprinijeti povećanju njegove konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu. Cilj projekta je povećati promet od prodaje, pokrenuti novo zapošljavanje i stjecanje stručnih kompetencija zaposlenika. Uprava društva ovim projektom uvodi mrežno upravljanje poslovnim resursima, a zaposlenicima će se olakšati redovno poslovanje, povećati produktivnost rada i unaprijediti jednake mogućnosti što će povećati zadovoljstvo klijenata i privući nove kupce.

EU projekt se provodi u razdoblju od 10. prosinca 2019. do 10. prosinca 2020.g.

 

Opći ciljevi projekta:

Ovim ulaganjem rješavamo problem uvođenja informacijsko-komunikacijskih procesa u rad ureda i digitalizacije poslovanja. Istovremeno unapređujemo dva poslovna procesa unutar poduzeća a to su:

  1. umrežavanje svih radnih jedinica i načina poslovanja sa pohranjivanjem podataka i optimizacijom procesa rada za sve zaposlene;
  2. uvođenje programskih rješenja za preciznija snimanja na terenu uz pomoć programskih aplikacija za geodetska mjerenja i računanja za konačnu izradu elaborata ili podloga

za projektiranje u građevinarstvu.

 

Indikatori uspješnosti provedbe projekta biti će:

– uspješno implementiran mrežni sustav i uspostavljena digitalizacija geodetskog ureda (rast

   imovine društva ulaganjem u materijalnu/nematerijalnu imovinu);

– svakodnevno u korištenju IKT oprema sa instaliranim programskim rješenjima koja se koriste  

   za izradu geodetskih snimki i elaborata;

– zadovoljni zaposlenici završili obuku i dnevno komuniciraju putem intraneta i VPNa na

   terenu, uz dostupnost back-upa i baze podataka na serveru;

– po završetku projekta očekuje se rast prometa poslovanja u odnosu na prethodno razdoblje;

– optimizirani procesi unutar poduzeća (a) mrežno uredsko poslovanje; b)digitalna obrada

   podataka uz pomoć 3D programskih paketa;)

– povećana produktivnost rada zbog brže pripreme, obrade i dostave podataka klijentima;     

   omogućeno opsluživanje više klijenata i većeg tržišta;

 

  • Ukupna vrijednost projekta: 357.135,70 kuna (+PDV)
  • Ukupno prihvatljivi troškovi: 151.368,98 kuna
  • EU sufinanciranje projekta: 105.958,28 kuna ili 70%

 

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan 07. travnja 2020. g. sa Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta (PT1) i HAMAG BICRO (PT2).

 

Kontakt osoba za više informacija o projektu:

Branko Ćurić, dipl. ing. kult. teh. – direktor

Telefon: +385 43 222 222

Email: metra@metra.hr ili branko.curic@metra.hr

 

Više informacija o projektima sufinanciranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020. nalazi se na Internet stranici www.strukturnifondovi.hr