Katastarska izmjera općine Zrinski Topolovac

Katastarska izmjera općine Zrinski Topolovac

Dana 19. siječnja 2023. godine otvoreni su radovi katastarske izmjere na području Općine Zrinski Topolovac za dio katastarske općine Zrinski Topolovac.
Glavni ravnatelj Državne geodetske uprave Antonio Šustić dipl. ing. geod. i načelnica Općine Zrinski Topolovac Jasna Mikles Horvat otvorili su radove katastarske izmjere za dio katastarske općine Zrinski Topolovac.

Za izvoditelja katastarske izmjere na javnom nadmetanju odabrana je Zajednica ponuditelja: METRA d.o.o. iz Bjelovara i GEOCONSULT-MTM d.o.o. iz Đurđevca.

Svečanom otvaranju radova prisustvovali su Arijana Andri pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i prirode u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Alma Horvatinović zamjenica predsjednice Općinskog suda u Bjelovaru, Damir Soptija pročelnik PUK-a Bjelovar, Iva Iličić Mišura voditeljica Odjela u PUK-u Bjelovar te predstavnici tvrtke izvođača radova i tvrtke Geolevel d.o.o. iz Zagreba koji će provoditi poslove nadzora.

https://dgu.gov.hr/vijesti/otvoreni-radovi-katastarske-izmjere-na-podrucju-opcine-zrinski-topolovac/6022

Administrator

Website: