METRA d.o.o. najuspješnija geodetska tvrtka u 2013. godini

METRA d.o.o. najuspješnija geodetska tvrtka u 2013. godini

MetralogoINTERVIEW OF THE CONFERENCE s najuspješnijim poduzetnicima u geodetskoj djelatnosti u 2013. godini prema kriterijima FINE

Naj tvrtke:

 • više od 5 zaposlenih: Metra d.o.o., Bjelovar
 • više od 20 zaposlenih: Geodetski zavod d.d., Split

Najuspješniji poduzetnici iz područja geodetske djelatnosti prema financijskim pokazateljima u 2013. godini

U izboru za najuspješnijeg poduzetnika geodetske djelatnosti za 2013. godinu, od 381 poduzetnika, obveznika poreza na dobit,sudjelovala su 52 poduzetnika koji su ispunjavali sljedeće uvjete:

 • da su poslovali 12 mjeseci u 2012. i 2013.godini
 • da su poslovali s dobiti u 2012. i 2013. godini
 • da su imali vrijednost temeljnog kapitala najmanje 20.000 kuna
 • da su imali vrijednost kapitala i rezervi jednaku ili veću od upisanog temeljnog kapitala
 • da su imali ukupan prihod najmanje 1 milijun kuna
 • da su poslovni prihodi bili najmanje 80% ukupnih prihoda
 • da je vrijednost aktive bila najmanje 500 tisuća kuna
 • da su imali 20 i više zaposlenih(prema satima rada) – za veće poduzetnike
 • da su imali 5 i više zaposlenih(prema satima rada) – za manje poduzetnike

Najuspješnijim su proglašeni poduzetnici prema ukupnom rangu koji je dobiven temeljem rangiranja 11 financijskih pokazatelja u pet kategorija:

 1. rangiranje prema pokazateljima profitabilnosti (imovine, vlastitog kapitala i neto profitne marže)
 2. rangiranje prema pokazateljima likvidnosti (koeficijent tekuće likvidnosti)
 3. rangiranje prema pokazateljima zaduženosti (odnosa duga i glavnice, koeficijenta zaduženosti i pokrića imovine dugoročnim obvezama)
 4. rangiranje prema pokazateljima aktivnosti (koeficijent obrtaja ukupne imovine, koeficijent obrtaja potraživanja i koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima)
 5. rangiranje prema pokazateljima ekonomičnosti (koeficijent ukupne ekonomičnosti)

 

Najuspješniji poduzetnik uz kriterij da poduzetnik ima više od 20 zaposlenih je Geodetski zavod d.d., Split, dok je Metra d.o.o., Bjelovar najuspješnija tvrtka uz kriterij da poduzetnik ima više od 5 zaposlenih. Poduzetnik Geodetski zavod d.d., Split koji ima 48 zaposlenih najuspješniji je prema pokazatelju tekuće likvidnosti, zatim pokazateljima zaduženosti (odnosa ukupnih obveza prema ukupnoj imovini, dugoročnih obveza prema ukupnoj imovini i odnosa duga i glavnice), dok Metra d.o.o., Bjelovar koja ima 15 zaposlenih također ima povoljne pokazatelje zaduženosti, visok postotak ekonomičnosti te odličan financijski rejting. Oba poduzetnika posluju u djelatnosti 7112 Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje.

Administrator

Website: